Wzory pism

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

Formularz reklamacji towaru